Pokud bydlíte nebo máte obchodní prostory v centru města Brna nebo v zónách s dopravním omezením, zařídíme veškerá povolení nutná k bezproblémovému průběhu stěhování. Zajistíme výjimky pro vjezd, můžeme také pracovat mimo dobu stanovenou omezením a jsme vybaveni vhodnými automobily pro stěhování v zónách s omezeními.