Naši pracovníci jsou stálými zaměstnanci s řádnou pracovní smlouvou. Procházejí pravidelnými kontrolami způsobilosti výkonu povolání a bezpečnosti práce. Jsou občany ČR a trestně bezúhonní. Jsou pojištění proti škodě způsobeným při výkonu zaměstnání.