Spolupracujeme s výrobci a dodavateli lékařských přístrojů, laboratořemi, nemocnicemi, výzkumnými ústavy a univerzitami.

Stěhujeme těžké i menší lékařské přístroje (flowboxy, biohazardy, hlubokomrazící boxy, třepačky, inkubátory, centrifugy, sekventátory, termocykléry).

Stěhování lékařských přístrojů je naše specialita. Máme mnohaleté zkušeností. Reference rádi předložíme na vyžádání!

Stěhujeme bezpečně, profesionálně, velmi pečlivě a opatrně!