Veřejná zeleň tvoří soubor volně rostoucích a veřejně přístupných rostlin, tedy včetně stromů. Ekologická funkce a přínos zeleně je jistě neoddiskutovatelný, a jelikož je zeleň také klíčovým architektonickým a krajinným prvkem lidských sídel, je naprosto nezbytná odborná a pravidelná údržba všech prvků tohoto souboru. Klíčové funkce má zeleň také v intravilánu obcí, což je právě prostor uvnitř zastavěných ploch. Zeleň má funkci regulátoru hluku, prašnosti a místního klimatu, dále má hygienickou a ralexační funkci a tvoří nezbytné zázemí zvířecím obyvatelům měst i vesnic. Veškerá zeleň si vyžaduje důslednou a pravidelnou údržbu pro zdárný růst a plnění funkcí. Pro zajištění bezpečnosti a předcházení možných škod je na místě důkladná péče o koruny stromů. Je nutné provádět pravidelné řezy, které odstraní větve se špatným zdravotním stavem a umožní prosvětlení vnitřního prostoru stromové koruny.

Bezpečné práce a pohodlná manipulace s pracovní plošinou

Pro kácení či prořezávání vysokých stromů je však nutné zajistit náležitou techniku, která zpřístupní nedostupná místa, umožní pohodlnou manipulaci v koruně stromu a zajistí veškerou bezpečnost, kterou není radno při podobných pracích podceňovat. Pro takové zakázky se často uplatňují právě zdvižné pracovní plošiny, jejichž pronájmem se už řadu let zabývá i společnost Pronájem pracovních plošin Praha, která má pro účely pronájmu řadu prvotřídních strojů, které jsou uplatnitelné při veškerých výškových zakázkách. Firma je schopna zajistit prořez koruny i kompletní kácení stromů a navíc spolehlivě zajistí veškerá nutná povolení pro účely kácení zeleně. Služby Pronájmu plošin Praha jsou cenově dostupné všem klientům a nabízí za příhodnou cenu prvotřídní kvalitu služeb.